BUHALTERINÄ–S APSKAITOS PASLAUGOS

Teikiame buhalterinės apskaitos paslaugas  uždarosioms akcinėms bendrovėms, mažosioms bendrijoms, fiziniams asmenims, vykdantiems veiklą pagal individualios veiklos pažymą.

  • Tvarkome buhalterinÄ™ apskaitÄ… nuo pirminių dokumentų iki finansinÄ—s atskaitomybÄ—s sudarymo;
  • ParuoÅ¡iame ir pateikiame veiklos ataskaitas, mokesčių deklaracijas, praneÅ¡imus ir kitus valstybinÄ—ms institucijoms privalomus teikti dokumentus;
  • Dalyvaujame ir teikiame paaiÅ¡kinimus mokesčių administratoriui jo atliekamų patikrinimų metu.